Hoogstraat 15A, 4251 CG Werkendam
+31 183 510 959
info@altenafysioplus.nl

Huisregels

  • Fysiotherapie wordt grotendeels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer zelf of u een aanvullende verzekering heeft, en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie ligt bij u. Voor onze praktijktarieven kunt u de informatiemap bij de wachtruimte of deze website raadplegen.
  • Wanneer u niet tevreden bent over bepaalde procedures in de praktijk kunt u een klacht indienen. Samen zoeken we naar een oplossing. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het koninklijk genootschap voor fysiotherapie (KNGF). Wij nemen deel aan de klachtenprocedure regeling van het KNGF. Een informatiefolder vindt u in de informatiemap bij de wachtruimte.
  • Uw privacy is gewaarborgd conform de AVG.
  • U wordt vanuit hygiënisch oogpunt verzocht bij iedere afspraak een handdoek bij u te hebben, en wanneer er in de zaal getraind wordt passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
  • Er wordt van u verwacht dat u de instructies van de fysiotherapeut opvolgt. De praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van personen die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen zowel in het pand als op het buitenterrein.
  • Bij verhindering van uw afspraak wordt u verzocht tijdig af te bellen. De afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wij zijn genoodzaakt niet tijdig afgezegde afspraken in rekening te brengen.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

Wij wensen uw een fijne tijd toe bij ons in de praktijk!

Team Altena Fysio+