Hoogstraat 15A, 4251 CG Werkendam
+31 183 510 959
info@altenafysioplus.nl

Tarieven

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, uw behandelingen worden niet meer vergoedt of u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben hanteren wij in 2023 de volgende tarieven.

Tarieven Fysiotherapie 2023

Zitting Fysiotherapie € 40,00
Zitting Manuele Therapie € 50,00
Screening, intake en onderzoek + rapportage € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
Toeslag voor uitbehandeling € 10,00
Inrichtingstoeslag € 10,00

Tarieven Medische Fitness 2023

Intake Medische fitness € 39,50
1 x per week voor 1 maand € 40,00
2 x per week voor 1 maand € 57,50
Onbeperkt voor 1 maand € 70,00

Intakekosten worden alleen in rekening gebracht als er geen aanvullende verzekering is. Als u doorstroomt vanuit de Fysiotherapie komen de intakekosten te vervallen.

• De factuur ontvangt u aan het begin van de desbetreffende maand.
• Gemiste trainingen kun je in diezelfde maand inhalen.
• Opzeggen geschiedt voor de eerste van de maand, via de mail aan: karin@altenafysioplus.nl of info@altenafysioplus.nl
• Het Abonnement loopt automatisch door per maand.

In verband met bepaalde eisen waarin wij ons niet kunnen vinden hebben wij voor 2023 geen contract getekend met de volgende partijen:

ENO (incl. Salland, ZorgDirect); vergoeding is 75-90% van de behandeling, afh. van label.
Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ); vergoeding is 80% van laagste contracttarief, dus niet ons praktijktarief.