Hoogstraat 15A, 4251 CG Werkendam
+31 183 510 959
info@altenafysioplus.nl

Tarieven

Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, uw behandelingen worden niet meer vergoedt of u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben hanteren wij in 2022 de volgende tarieven.

Tarieven Fysiotherapie 2022

Zitting Fysiotherapie

€ 37,50

Zitting Manuele Therapie

€ 45,00

Screening, intake en onderzoek + rapportage

€ 49,00

Intake en onderzoek na verwijzing            

€ 37,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 50,00

Toeslag voor uitbehandeling

€ 10,00

Inrichtingstoeslag

€ 10,00

Eenvoudige korte rapporten

€ 35,00

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten

€ 55,00

Tarieven Medische Fitness 2022

Intake Medische fitness

€ 39,50

1 x per week voor 1 maand

€ 40,00

2 x per week voor 1 maand

€ 57,50

Onbeperkt voor 1 maand          

€ 70,00

Intakekosten worden alleen in rekening gebracht als er geen aanvullende verzekering is. Als u doorstroomt vanuit de Fysiotherapie komen de intakekosten te vervallen.

• De factuur ontvangt u aan het begin van de desbetreffende maand.
• Gemiste trainingen kun je in diezelfde maand inhalen.
• Opzeggen geschiedt voor de eerste van de maand, via de mail aan: karin@altenafysioplus.nl of info@altenafysioplus.nl
• Het Abonnement loopt automatisch door per maand.

In verband met bepaalde eisen waarin wij ons niet kunnen vinden hebben wij voor 2022 geen contract getekend met de volgende partijen:

ENO (incl. Salland, ZorgDirect); vergoeding is 75-90% van de behandeling, afh. van label.
Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ); vergoeding is 80% van laagste contracttarief, dus niet ons praktijktarief.
De Friesland; vergoeding is 80% van laagste contracttarief, dus niet ons praktijktarief.
ONVZ (incl. PNO, VVAA); vergoeding is echter wel volledig! (alleen restitutie polissen).